Jarosław Kanas

KOMORNIK SĄDOWY

przy Sądzie Rejonowym w Strzelcach Opolskich

Licytacje ruchomości


Obecnie brak ogłoszeń

Licytacje nieruchomości


Termin rozpoczęcia: 05.06.2024r. g.10:00

Termin zakończenia: 12.06.2024r. g.10:00 (E-licytacja może zostać wydłużona, jeśli w ostatnich 5 minutach jej trwania licytant zaoferuje wyższą kwotę, niż aktualna cena.)

Forma: elektronicza licytacja "e-licytacja"

Sygnatura: Km 249/22