Jarosław Kanas

KOMORNIK SĄDOWY

przy Sądzie Rejonowym w Strzelcach Opolskich

   Informacje dla wierzyciela  

W celu wszczęcia postępowania egzekucyjnego należy przesłać na adres kancelarii wniosek wraz z prawomocnym tytułem wykonawczym. W razie pytań proszę kontaktować się pod numerami telefonu:

 • 77 44 60 100 - sekretariat telefon stacjonarny
 • 664 233 240 - sekretariat telefon komórkowy
 • 694 427 311 - Komornik Jarosław Kanas

lub za pomocą e-mail:
 krapkowice.kanas@komornik.pl

Do pobrania:

 • Wniosek o wszczęcie egzekucji w sprawach cywilnych z rewiru-KM pobierz
 • Wniosek o wszczęcie egzekucji w sprawach cywilnych spoza rewiru-KM pobierz
 • Wniosek o wszczęcie egzekucji w sprawach o alimenty-KMP pobierz
 • Wniosek o wszczęcie egzekucji z nieruchomości pobierz
 • Wniosek o dokonanie opisu i oszacowania pobierz
 • Wniosek o wykonanie zabezpieczenia pobierz
 • Oświadczenie wierzyciela o wyborze komornika pobierz

   Informacje dla dłużnika

W celu ustalania stanu postępowania egzekucyjnego proszę kontaktować się pod numerami telefonu:

 • 77 44 60 100 - sekretariat telefon stacjonarny
 • 664 233 240 - sekretariat telefon komórkowy
 • 694 427 311 - Komornik Jarosław Kanas

lub za pomocą e-mail:
 krapkowice.kanas@komornik.pl


Wszelkie wpłaty proszę dokonywać na numer konta: Bank BGŻ S.A.

75 2030 0045 1110 0000 0392 0950

podając numer sprawy (KM, KMP, KMS). 

Do pobrania:

 • Oświadczenie dłużnika o posiadanym majątku pobierz


Kancelaria Komornicza przy Sądzie Rejonowym w Strzelcach Opolskich